Login | Register
My pages Projects Community openCollabNet

argouml-sv
Project home

If you were registered and logged in, you could join this project.

Summary Swedish localization for ArgoUML
Category design
License Eclipse Public License - v 1.0
Owner(s) linus
Syftet med detta projekt är att översätta ArgoUML till svenska och att vara en samlingspunkt för den svenska delen av ArgoUML-gemenskapen. De saker som behöver översättas är (i prioritetsordning):
  1. Web-siten (påbörjat)
  2. Applikationen ArgoUML (påbörjat, för närvarande inte tillräckligt bra för att levereras med ArgoUML)
  3. Användarmanualen och Quick Guide (ej påbörjat).


In English for any non-Swedish that may stumble over this page: The purpose of this project is to create a complete localization of ArgoUML in Swedish and to be the center for the ArgoUML community in Swedish.
Denna sida var senast uppdaterad $Date: 2010-02-24 21:53:16 -0800 (Wed, 24 Feb 2010) $.